TAŞIMACI ESNAFININMEVZUATINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ - SEYDİŞEHİR FM VE YRT TV
REKLAM ALANI
   

TAŞIMACI ESNAFININMEVZUATINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Ayrıntılar

Seydişehir Şoförler- Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Ünvar taşımacı esnafını ilgilendiren yasalarda değişiklik olduğu bildirdi: Başkan Ünvar “02.08.2013 Tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile taşımacı esnafımızı ilgilendiren bir takım mevzuat değişikliği yapılmıştır. “ dedi.
Yapılan değişiklikle  beraber Otomobile yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.”  İbaresi Minibüs tanımı ise “Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere minibüs denir.” şeklinde değiştirildiği ifade edildi
Böylece esnafımızı uzun bir süredir beklediği, koltuk sayısı arttırılmış minibüslerin çalışmasına imkan getirilmiştir diyen Başkan Ünüvar“ Yasa ile, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun ‘İdari Para Cezaları’ başlıklı 26 ncı maddesi tamamen değiştirilerek idari para cezalarında indirime de gidilmiştir. Önemli indirim maddelerinden bazıları ise şu şekildedir “ dedi.

1) Esnafımızın en çok maruz kaldığı ve miktarının yüksekliği nedeniyle şikayette bulunduğu Yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunanlara 2013 yılı itibarıyla uygulanan 2.615 TL idari para ceza miktarı 1.000TL

2) Yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara 2013 yılı itibarıyla uygulanan 2.615 TL idari para cezası miktarı 500 TL ,

3) Ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere veya ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara veya değişik ücret ve zaman tarifeleri uygulayanlara 2013 yılı itibariyle uygulanan 731 TL idari para cezası 500 TL , olarak değiştirilmiş, ayrıca aynı kabahatler için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza uygulanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

4) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 7 nci maddesi ile Yetki Belgesi Yenileme ücretleri güncel tam ücretin %5 olarak uygulanması 31.12.2013 tarihine kadar geçerli sayılmıştı. Yasa ile bu süre 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

5) 6495 sayılı Yasanın Geçici 2 nci maddesi ile, “2918 sayılı Kanun ve 4925 sayılı Kanuna göre 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan veya dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş olan idari para cezaları için, Ekim 2013 ayı sonuna kadar 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunulması hâlinde, söz konusu cezalar 6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır. Şu kadar ki, 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutar, 1,05 kat sayısı ile çarpılır ve Kanun hükümlerine göre ödenecek tutar bulunur, bulunan tutarın tamamının; Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında üç eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu hüküm, fıkra kapsamına giren ve aslı ödenmiş idari para cezalarının fer’îleri hakkında da uygulanır. Bu maddenin yayımlandığı tarihden önce bu madde kapsamına giren alacaklardan tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.” hükmü getirilmiş olup, esnafımızın bu kapsamdaki borçlarına taksitlendirme dahil önemli kolaylıklar sağlanmıştır. Yasa maddesi 01.06.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

6)  50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 01/07/2014 tarihi olan işyeri hekimi ve işyeri güvenliği uzmanı çalıştırma mecburiyeti 01/07/2016

7)  50 den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01/07/2013 tarihi olan işyeri hekimi ve işyeri güvenliği uzmanı çalıştırma mecburiyeti 01/01/2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

8) 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yapılan değişiklik ile;

a)Tabi oldukları kanunlara göre vazife malülü sayılarak aylık bağlananların kendileri, eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; yine harp veya vazife malulü sayılacak şekilde hayatını kaybedenlerin ya da aynı kapsamda aylık almaktayken hayatını kaybedenlerin eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları,

b) Engelliler için sağlık kurulu raporuyla %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere birlikte yolculuk ettikleri refakatçileri,

c) Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacakları” hükmü getirilmiştir.
Bu kapsamda hizmet verecek toplu taşıma araçları, toplu taşıma hizmetlerinin kapsamı ile bu hizmetlerden ücretsiz ve indirimli yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar, Maliye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, İçişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan Yönetmelikle düzenlenecektir.  Yasa ile, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38 inci maddesinin birinci fıkra (a) bendinde değişiklik yapılarak;

9)  Yasa ile, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 38 inci, 39 uncu ve 41 inci maddelerinde değişiklik yapılarak sürücü belgesi sınıfları, sürücü belgelerine ait esaslar ve sürücü adaylarında aranacak şartların çıkarılacak Yönetmelik ile belirleneceği hükmedilmiştir.
Ayrıca ilk defa sürücü belgesi alacaklar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edileceklerdir.
Genelgenin ve Yasa maddelerinin incelenerek, bilgi edilmesini ve esnafımızın da bilgilendirilmesini önemle rica ederiz.” Şeklinde konuştu.

Başkan Ünvar 2013 2014 Eğitim –Öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olması temennisinde de bulundu.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio
   

REKLAM ALANI  

SMS İSTEK
   

GÜNCEL HABERLERİMİZ

   

© YAYLALI RADYO TELEVİZYON A.Ş. 2013